Over FITH Ingenieurs

FITH Ingenieurs BV is een ingenieursbureau gevestigd in Etten-Leur dat zich bezighoudt met het ontwerpen van constructies voor met name infrastructurele werken. Daar waar een architect zich richt op vormgeving is het de voornaamste taak van FITH Ingenieurs om te zorgen dat een constructie alle extreme situaties die het in zijn bestaan heeft te verduren kan weerstaan en er een goed, degelijk en economisch ontwerp komt voor de draagconstructie.

Of het nu gaat om een brug, een fundering, een bouwkuip, een kade of een tunnel, FITH kan een bijdrage leveren aan het ontwerp vanaf het prille begin tot aan de detailleringsfase. Dit betreft vooral beton- en staalconstructies maar ook constructies in hout en staal-beton.

Werkzaamheden

Constructietechniek

Voor constructies in de weg- en waterbouw kan FITH Ingenieurs het gehele constructief ontwerp verzorgen, inclusief de berekeningsrapporten en de bijbehorende tekeningen. FITH Ingenieurs is voor de opdrachtgever dan het aanspreekpunt op het gebied van de constructie en begeleidt in die rol het constructieve ontwerpproces van begin tot eind en bewaakt de raakvlakken van het constructief ontwerp met het werk van alle andere partijen voor het project.

FITH Ingenieurs maakt gebruik van moderne software en zelf ontwikkelde ontwerptools. Constructies worden gemodelleerd en daarna doorgerekend met behulp van SCIA Engineer, een geavanceerd en grafisch rekenpakket waarin constructies zowel 2D als 3D kunnen worden beschouwd. Daarnaast heeft FITH gedurende de afgelopen jaren diverse ontwerptools ontwikkeld om tijdrovende handberekeningen waar mogelijk te automatiseren om daarmee het ontwerpproces sneller en doeltreffender te kunnen uitvoeren.

Geotechniek

FITH Ingenieurs geeft ook adviezen voor het ontwerp van geotechnische constructies. Te denken valt dan aan funderingen, keerwanden, damwanden, bouwputten, ankers en kades. De werkzaamheden beperken zich daarbij niet tot alleen tot de geotechnische aspecten van deze constructies maar betreffen ook de bijbehorende constructieve zaken als stempel- en gordingontwerp, damwandsloven, bolders, fenderontwerp, onderwaterbeton etc. Voor het uitvoeren van geotechnische berekeningen zoals damwandberekeningen en funderingsdraagvermogen heeft FITH Ingenieurs de beschikking over de complete D-serie van Delft Geosystems, een toonaangevend softwarepakket in de Nederlandse geotechniek. Daarnaast maakt FITH gebruik van diverse in eigen huis ontwikkelde ontwerptools.

Automatisering van ontwerpprocessen

Voor optimalisatie van het ontwerp maakt FITH gebruik van zelf ontwikkelde ontwerptools. Daarbij valt te denken aan:

Excel sheets voorzien van VBA scripts (macro’s) waardoor in korte tijd veel berekeningen automatisch kunnen worden uitgevoerd

Koppeling van Excel met SCIA Engineer voor snelle invoer van gegevens en aanpassen van parametrische ontwerpen

Koppeling van Excel met Word voor genereren van berekeningsrapporten

Indien u zelf ook op zoek bent naar een ontwerptool om in korte tijd veel berekeningen uit te voeren bijv. door een VBA script toe te voegen aan uw eigen Excel sheet kunt u contact opnemen met FITH Ingenieurs voor het leveren van maatwerk. Uit ervaring blijkt dat de investering die het kost om de functionaliteit van de sheet uit te breiden snel terug verdiend wordt doordat er eenvoudig en sneller een optimaal ontwerp gemaakt kan worden.

Ook als u werkzaam bent in een ander vakgebied dan FITH Ingenieurs maar wel op zoek bent naar een verdere automatisering van berekeningen in uw Excelsheet kunt u contact opnemen.

Projecten en opdrachtgevers

Hieronder een greep uit de gerealiseerde projecten en uit de opdrachtgevers van FITH Ingenieurs

Het project Nieuwe Sluis Terneuzen gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Het omvat het ontwerpen, realiseren en aansluitend 2 jaren onderhouden van een nieuwe sluis binnen het Sluizencomplex Terneuzen. Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen.

De aanlegscope omvat o.a. het ontwerpen en realiseren van een nieuwe sluis, met de maten 427 m x 55 m x NAP -16,44 m, het realiseren van twee bedienbare basculebruggen en het aanpassen van de primaire en regionale waterkering.

FITH Ingenieurs heeft aannemerscombinatie Sassevaart ondersteund bij het ontwerp van de frontmuur aan de noord-westzijde van de sluis en bij het ontwerp van o.a. de combiwanden van de tijdelijke bouwkuipen.

Het project betreft de aanpassing van de A27 tussen Utrecht en Hilversum en de A1 tussen Hilversum en aansluiting Bunschoten-Spakenburg in beide richtingen. De belangrijkste werkzaamheden binnen dit project waren de uitbreiding van de A27 van 2×2 naar 2×3 rijstroken en het uitbreiden van de autosnelweg A1 van 2×2 naar 2×4 rijstroken. In het project zijn 13 bestaande kunstwerken aangepast en 5 nieuwe kunstwerken gebouwd. Ingenieursbureau Wagemaker heeft de engineering voor deze kunstwerken verzorgd in opdracht van combinatie 3Angle. 

FITH Ingenieurs heeft ingenieursbureau Wagemaker te Rosmalen ondersteund door het uitvoeren van de berekeningen van boven- en onderbouw van twee viaductuitbreidingen uitgevoerd in insitu voorgespannen beton. Dit betrof o.a. de volgende werkzaamheden:

 • 3D Constructieve modellering in één rekenmodel van zowel bestaande constructie als de uitbreiding. Hierbij werd zowel rekening gehouden met de bouwfase zonder onderlinge constructieve verbinding als met de eindfase waarin beide delen monoliet verbonden zijn.
  Bepaling en uitwerking van voorspanning en wapening dekuitbreiding en tevens de wapening voor de uitbreidingen van de landhoofden en tussensteunpunten
  Bepaling en uitwerking verbindingswapening tussen bestaande deel en uitbreidingen

FITH Ingenieurs heeft Antea Group ondersteund bij het het ontwerp van de onderdoorgang Kasteelherenlaan te Helmond, welke bij opening is hernoemd tot Mahatma Gandhi tunnel. De onderdoorgang onder de spoorlijn Eindhoven-Venlo is sinds eind 2015 in gebruik.

FITH heeft de constructieberekeningen uitgevoerd voor het spoorkruisende deel (scheve kruising). Dit deel is opgebouwd uit een ingereden voorgespannen dek met tussensteunpunt waarbij de onderbouw later onder het dek is gebouwd en vervolgens monoliet daaraan verbonden d.m.v. natte knopen.

De werkzaamheden van FITH Ingenieurs betroffen:

 • Berekening van het voorgespannen dek in bouwfase, inrijdfase en eindfase
 • Berekening van de onderbouw in bouwfase en eindfase als monoliete constructie met het dek
 • Advisering voor de overige onderdelen van de kruising zoals het fietsdek, verkeersdek, toeritten en bouwkuip

Antea Group maakte het ontwerp in opdracht van Colijn Aannemersbedrijf met ProRail als hoofdopdrachtgever.

Het project Nieuwe Sluis Terneuzen gaat zorgen voor een betere toegang en vlottere doorstroming vanaf de Westerschelde naar het Kanaal van Gent naar Terneuzen en verder. Het omvat het ontwerpen, realiseren en aansluitend 2 jaren onderhouden van een nieuwe sluis binnen het Sluizencomplex Terneuzen. Met de komst van de Nieuwe Sluis kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen door het Kanaal Gent-Terneuzen.

De aanlegscope omvat o.a. het ontwerpen en realiseren van een nieuwe sluis, met de maten 427 m x 55 m x NAP -16,44 m, het realiseren van twee bedienbare basculebruggen en het aanpassen van de primaire en regionale waterkering.

FITH Ingenieurs heeft aannemerscombinatie Sassevaart ondersteund bij het ontwerp van de frontmuur aan de noord-westzijde van de sluis en bij het ontwerp van o.a. de combiwanden van de tijdelijke bouwkuipen.

Het project betreft de aanpassing van de A27 tussen Utrecht en Hilversum en de A1 tussen Hilversum en aansluiting Bunschoten-Spakenburg in beide richtingen. De belangrijkste werkzaamheden binnen dit project waren de uitbreiding van de A27 van 2×2 naar 2×3 rijstroken en het uitbreiden van de autosnelweg A1 van 2×2 naar 2×4 rijstroken. In het project zijn 13 bestaande kunstwerken aangepast en 5 nieuwe kunstwerken gebouwd. Ingenieursbureau Wagemaker heeft de engineering voor deze kunstwerken verzorgd in opdracht van combinatie 3Angle. 

 FITH Ingenieurs heeft ingenieursbureau Wagemaker te Rosmalen ondersteund door het uitvoeren van de berekeningen van boven- en onderbouw van twee viaductuitbreidingen uitgevoerd in insitu voorgespannen beton. Dit betrof o.a. de volgende werkzaamheden:

 • 3D Constructieve modellering in één rekenmodel van zowel bestaande constructie als de uitbreiding. Hierbij werd zowel rekening gehouden met de bouwfase zonder onderlinge constructieve verbinding als met de eindfase waarin beide delen monoliet verbonden zijn.
 • Bepaling en uitwerking van voorspanning en wapening dekuitbreiding en tevens de wapening voor de uitbreidingen van de landhoofden en tussensteunpunten
 • Bepaling en uitwerking verbindingswapening tussen bestaande deel en uitbreidingen

FITH Ingenieurs heeft Antea Group ondersteund bij het het ontwerp van de onderdoorgang Kasteelherenlaan te Helmond, welke bij opening is hernoemd tot Mahatma Gandhi tunnel. De onderdoorgang onder de spoorlijn Eindhoven-Venlo is sinds eind 2015 in gebruik.

FITH heeft de constructieberekeningen uitgevoerd voor het spoorkruisende deel (scheve kruising). Dit deel is opgebouwd uit een ingereden voorgespannen dek met tussensteunpunt waarbij de onderbouw later onder het dek is gebouwd en vervolgens monoliet daaraan verbonden d.m.v. natte knopen.

De werkzaamheden van FITH Ingenieurs betroffen:

 • Berekening van het voorgespannen dek in bouwfase, inrijdfase en eindfase
 • Berekening van de onderbouw in bouwfase en eindfase als monoliete constructie met het dek
 • Advisering voor de overige onderdelen van de kruising zoals het fietsdek, verkeersdek, toeritten en bouwkuip

Antea Group maakte het ontwerp in opdracht van Colijn Aannemersbedrijf met ProRail als hoofdopdrachtgever.

Onze opdrachtgevers

FITH Ingenieurs heeft werkzaamheden uitgevoerd voor o.a. de volgende opdrachtgevers:

Werken bij Fith Ingenieurs

FITH Ingenieurs BV is altijd op zoek naar talentvolle en gemotiveerde medewerkers. Denk je dat jij dat bent, zie je het zitten om bij FITH Ingenieurs aan de slag te gaan en vind je dat wij dat moeten weten? Schroom dan niet en stuur een open sollicitatie.

Wil je voordat je een sollicitatie de deur uitdoet eerst eens van gedachten wisselen over mogelijkheden, onmogelijkheden, kansen of andere zaken neem dan voor meer informatie eens contact op met André Polhaar.

Contact

FITH Ingenieurs ziet uw vragen graag tegemoet en zal deze dan ook zo spoedig mogelijk beantwoorden.